วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารสำหรับครู

...ขอต้อนรับทุกท่านสู่เว็บล็อก"Hayatee"
ด้วยความยินดีค่ะ...
คำอธิบายรายวิชา

.....ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครซอฟท์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบซอฟท์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฎิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้
          
        วัตถุประสงค์

........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบแล้วตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
..... 1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
..... 2. อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
..... 3. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตจริงได้
..... 4. อธิบายความหมายและความสำคัญของวิธีระบบได้
..... 5. อธิบายความสัมพันธ์ของวิธีระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้

..... 6. บอกความหมายและองค์ประกอบสำคัญๆของคอมพิวเตอร์ได้
......7. อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
.....8. บอกประเภทและคุณสมบัติของซอฟท์แวร์แต่ละประเภทได้
..... 9. บอกความหมายและความสำคัญของอินเตอร์เน็ตได้
.....10. บอกความสัมพันธ์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
.....11. อธิบายแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่สามารถสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้
.....12. อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา
.....13. ยกตัวอย่างโปรแกรมต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้
.....14. สร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้
.....15. นำเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครือข่ายได้
                               
                              ความซื่อสัตย์  (Integrity)

           "ความซื่อสัตย์"  หมายถึง  ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ไม่คดโกงตามความประพฤติตน เเละจิตใจ ไม่คิดทรยศต่อผู้อื่น    
           "ความซื่อสัตย์"   เป็นคุณธรรมที่จำเป็นต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ในระดับในก็ตาม จะต้องมีการปลูกฝังหรือสอนเยาวชนทุกคนให้ประพฤติปฏิบัติ   ทั้งนี้เพราะหากคนในสังคมขาดคุณธรรมข้อนี้เมื่อใด  สังคมก็จะวุ่นวาย   ไม่สงบ ต่างคนก็เอารัดเอาเปรียบกัน เเละเห็นแก่ตัวมากขึ้น  จนก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ  ตามมาอีกมากมาย เเละความซื่อสัตย์นั้นมีหลายอย่าง เช่น ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ความซื่อสัตย์ต่อครอบครัว ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ความซื่อสัตย์ต่อมิตร เเละความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ


                                คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าซื่อสัตย์ 

 ซื่อสัตย์    คือ การประพฤติตรง เเละจิตใจไม่คิดทรยศ ไม่คดโกงเเละไม่หลอกหลวง
 สุจริต       คือ การประพฤติที่ดีงาม ความประพฤติชอบ
 ยุติธรรม   คือ ความเที่ยงธรรม ความชอบธรรม
 คุณธรรม  คือ ความดีสูงสุด ปลูกฝังอยู่ในอุปนิสัยอันดีงาม อยู่ในจิตสำนึก อยู่ในความสำนึกผิดชอบ
 จริยธรรม  คือ ความประพฤติที่เป็นธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมในตัวเอง ก่อให้เกิดความสงบ
 ศีลธรรม   คือ ความบริสุทธิ์ใจ

                          ประโยชน์เเละคุณค่าของความซื่อสัตย์

1. ได้รับความไว้วางใจเเละความน่าเชื่อถือจากคนรอบข้าง เเละผู้อื่น
2. เป็นที่รักของคนทุกคนในครอบครับครัว ชุมชน เเละสังคม
3. มีความจริงใจต่อกัน ไม่คิดทำร้ายผู้อื่น
4. ไม่เป็นที่สงสัยเเละความหวาดระเเวงต่อกัน
5. ไม่มีการทะเลาะเบาะเเว้งกัน ไม่สร้างความเดือดร้อนเเก่ผู้อื่น
6. สร้างความอบอุ่นเเก่ครอบครัว ชุมชน สังคม
7. เป็นที่รักใคร่ของทุก ๆ คน
8. อยู่ด้วยกันเเล้วสังคมจะสงบสุข
9. มีคนที่คอยให้กำลังใจ เเละคอยช่วยเหลือเราในยามมีทุกข์

                           สำนวน สุภาษิตเกี่ยวกับความซื่อสัตย์

 ทำนาบนหลังคน               ทำกินโดยเอารัดเอาเปรียบผู้ที่ออกแรงทำงานนั้น ๆ
 น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า           พึ่งพาอาศัยซึ่งกันเเละกัน
 มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ    ไม่ช่วยเเล้วยังขัดขวางการทำงานของผู้อื่น
 ผักชีโรยหน้า                     การทำความเพียงผิวเผิน
 ปากปราศรัยใจเชือดคอ    พูดดีเเต่ใจคิดร้าย
 รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง   ทำไม่ดีหรือทำผิดเเล้วไม่รับผิด กลับโทษผู้อื่น
 ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก  ดีเเต่พูด ทำจริง ๆ ไม่ได้

                        เพลงที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์

      ชาวนากับงูเห่า
ในได้เห็นงูเห่านอนตัวแข็ง เพราะความหนาวเหน็บอยู่บนคันนาตัวหนึ่ง ชาวนานึกสงสารจึงได้จับเอางูขึ้นมาซุกไว้กับอกของตนด้วยไออุ่นของอกชาวนา ไม่นานนักงูเห่าก็ค่อยๆ ขยับตัวขึ้นได้ทีละน้อยๆ จนเคลื่อนไหวได้เหมือนเคย มันผงกหัวขู่ชาวนา ฟ้อๆและกัดชาวนาที่แขน พิษอันร้ายแรงของงูเห่า ทำให้ชาวนานานขาดใจตายในที่นั้นเอง ก่อนสิ้นใจตายชาวนาได้รำพึงอยู่ในใจว่า ทำคุณแก่สัตว์ที่มีพิษร้ายให้โทษเช่นนี้แลหนอ

เพลงนี้สอนให้รู้ว่า นิสัยพาลแล้ว ย่อมไม่รู้จักที่จะกตัญญูต่อผู้ใด” 

 
เพลง...ชาวนากับงูเห่า
คำร้อง สีฟ้า/ทำนอง/เรียบเรียง คมจักร บุญรอด & ชาลี สาลี่
ศิลปิน วงฟลาย


ถ้าเธอไม่อยาก อยู่กับฉัน จริงจริง
ยินยอมทุกสิ่ง ให้เธอทิ้ง ไป
ฉันขอแค่เพียง ให้เวลา หน่อยได้ไหม
อยากเล่า นิทาน ให้ฟัง
.... ชาวนาคนหนึ่ง มีชีวิต ลำ พัง
ไปเจองูเห่า กำลังใกล้ ตาย
สงสารจึงเก็บ เอามาเลี้ยง
โดยไม่รู้ สุดท้าย จะเป็น อย่างไร
คอยดูแล ด้วยความ จริงใจ ห่วงใย และคอย ให้ความ รัก
เป็นกังวล ว่ามัน จะตาย เฝ้าคอย เอาใจ ทุกอย่าง
แต่สุดท้าย ชาวนา ผู้ชาย ใจดี ด้วยความ ที่เขา
ไว้ใจ อย่างเสีย ดาย กลับต้อง ตาย ด้วยพิษ งู
..... นิทาน นั้นบอก ให้ยอมรับ ความ จริง
ว่ามี บางสิ่ง ไม่ควรไว้ ใจ
อะไร บางอย่าง ให้ทำดี สักแค่ไหน
ไม่เชื่อง ไม่รัก ไม่จริง
คอยดูแล ด้วยความ จริงใจ ห่วงใย และคอย ให้ความ รัก
เป็นกังวล ว่ามัน จะตาย เฝ้าคอย เอาใจ ทุกอย่าง
แต่สุดท้าย ชาวนา ผู้ชาย ใจดี ด้วยความ ที่เขา
ไว้ใจ อย่างเสีย ดาย กลับต้อง ตาย ด้วยพิษ งู

คอยดูแล ด้วยความ จริงใจ ห่วงใย และคอย ให้ความ รัก
เป็นกังวล ว่ามัน จะตาย เฝ้าคอย เอาใจ ทุกอย่าง
แต่สุดท้าย ชาวนา ผู้ชาย ใจดี ด้วยความ ที่เขา
ไว้ใจ อย่างเสีย ดาย กลับต้อง ตาย ด้วยพิษ งู

คอยดูแล ด้วยความ จริงใจ ห่วงใย และคอย ให้ความ รัก
เป็นกังวล ว่ามัน จะตาย เฝ้าคอย เอาใจ ทุกอย่าง
แต่สุดท้าย ชาวนา ผู้ชาย ใจดี ด้วยความ ที่เขา ไว้ใจ อย่างเสีย ดาย
กลับต้อง ตาย ด้วยพิษ งู...
                 
..การประพฤติตนของฉัน....

  • มาเรียนตรงต่ิอเวลา
  • ตั้งใจเรียน
  • ไม่คุยเสียงดังจนรบกวนคนอื่น
  • เป็นเด็กดีของพ่อเเม่
  • ใช้เงินอย่างประหยัด
  • อยู่อย่างแบบเศรฐกิจพอเพียง
  • ไม่พูดปด  
  • ไม่นินทาผู้อื่น